SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Vi i Espira Varbak Arcen ønsker at barna skal få best mulig overgang mellom barnehagen og skolen. Dette praktiserer vi ved å gå turer til skolen, bruke gymsal/svømmehallen som skolen har, øver på skolevei og har førskolegruppe. Barna får omvisning på skolen sammen med alle andre nye førsteklassinger i kommunen. Vi ønsker å legge til rette for at alle barn skal få positive opplevelser og føler seg trygge ved skolestart. Vi vil at barna skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. I vår barnehage får barna tildelt skolespire sekk som inneholder pennalhus, drikkeflaske, mat boks og en t-skjorte. Dette er med på å skape nysgjerrighet hos barna og barna kan få mulighet til å øve seg til skolestart. Vi ønsker at barna skal blir nysgjerrig, glede seg til skolestart og får en god avslutning på barnehagen.

Skolespirene i barnehagen har i fjor vår vært så heldige at de fikk være med på et Begrepsutviklingskurs (BU) i regi av PPT. Dette viste seg å være så spennende at vi har valgt å videreføre dette i nåværende barnehageår. BU har fått en egen modell (Magne Nyborg) som skal sikre at begrepsmeninger og de ord som representerer disse virkelig blir lært og koblet sammen på en god måte. Skolespirene blir presentert for noen kjente og ukjente begreper hvor undervisningsfasen er delt opp i tre faser.

Innledende forenklede oppgaver. Her blir barna presentert for hva de skal lære. F.eks. en rund form, hvor alle benevner rund form og vi får mange gjentakelser.

Sammensatte oppgaver. Her skal barna for eksempel finne igjen den runde formen iblant mange former.

Egen produksjonsoppgave. Nå er oppgaven at barna skal finne rund form både ute og inne.

Begrepsutvikling har vi 3 ganger pr uke.

Vi ønsker at barna hos oss gjennom BU skal få en systematisk begrepsundervisning, at vi skal tilrettelegge for begreps læring på mange måter.

BU er et prøveprosjekt som ble satt i gang på Arcen våren 2016, men vi håper at vi høsten 2016 også vil komme i gang med dette på Varbak.

Personvern og cookies